top of page

Rezervācija

 1. Pakalpojumus iespējams rezervēt mājaslapā www.laivuprieks.lv, e-pastā daugmales@inbox.lv vai pa tālruni +371 26413188.

 2.  Lai veiktu garantētu rezervāciju, apmeklētājiem jāveic iemaksa 30% apmērā no pakalpojuma cenas.

 3. Ja rezervācijas iemaksa netiek veikta noteiktajā termiņā, saimnieki patur tiesības veikt jaunu rezervāciju.

 4. Rezervāciju iespējams pārcelt, par to brīdinot pakalpojuma sniedzēju 14 dienas pirms rezervācijas dienas.

 5. Ja apmeklētājs rezervācijas dienā neierodas, iemaksātā rezervācijas maksa netiek atgriezta.

 6. Apmeklētājs pilnā apmērā norēķinās par pakalpojumiem pēc pakalpojuma saņemšanas.

 7. Rezervējot pakalpojumu, apmeklētāji apstiprina piekrišanu reģistrācijas un iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Reģistrēšanās

 1. Pierakstīšanās no plkst.15.00 izrakstīšanās līdz plkst.12.00, ja iepriekš nav saskaņoti citi laiki ar pakalpojuma sniedzēju.
  Kempinga apmek
  lētāju pienākums ir, līdz pakalpojuma nolīgtā laika beigām uzaicināt pakalpojuma sniedzēju pieņemt iznomāto mājiņu un/vai inventāru.

 2. Ja apmeklētājs plāno uzkavēties ilgāk par nolīgto laiku, par to laicīgi jābrīdina un jāsaskaņo.  Šajā gadījumā pakalpojuma sniedzējs patur tiesības pieprasīt papildus maksu.

Atpūtas vietas „Daugmales” iekšējās kārtības noteikumi

 1. Iebraukšana teritorijā tikai kempinga klientiem.

 2. Aicinām ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu un vidi. Teritorijā un mājiņās jāievēro kārtība. Saudzīgi jāizturas pret īpašnieka inventāru. Nedrīkst piesārņot dabu. Atstājot kempingu, aiz sevis jāsavāc atkritumi un jāizmet tos atkritumu urnās.

 3. Teritorijā ugunskuru un grilu atļauts kurināt tikai tam paredzētās vietās ar teritorijas īpašnieka atļauju, ievērojot vispārīgos ugunsdrošības noteikumus.

 4. Naktsmītnēs ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, lietot personiskos elektriskos sildītājus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu, tai skaitā sveces.

 5. Pirotehnikas lietošana kempinga teritorijā nav atļauta.

 6. Atpūtas kompleksa teritorijā aizliegts ievest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.

 7. Kempingā nav atļauts smēķēt nevienā no ēkām: ne naktsmītnēs, ne koplietošanas telpās. Ir atļauts smēķēt brīvdabā, netraucējot citiem atpūtniekiem. Izsmēķus, kārtīgi nodzēšot, izmest tam paredzētās vietās.

 8. Teritorijā atļauts ievest mājdzīvniekus, kas nav agresīvi un neapdraud citus cilvēkus. Reģistrējoties, par līdzi paņemtajiem dzīvniekiem, obligāti jāinformē pakalpojuma sniedzējs. Saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka un to pieskatīt nepārtraukti.

 9. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par apmeklētāju personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai bojāšanu.

 10. Īslaicīgi atstājot savu naktsmītni, viesiem ieteicams to aizslēgt un atslēgu glabāt pie sevis.

 11. Pametot kempingu, kempinga viesa pienākums ir nodot mājiņas atslēgas un iznomāto inventāru.

 12. Lai izvairītos no pārpratumiem, gadījumā, ja esat konstatējuši bojājumus inventāram, lūdzu nekavējoties par to ziņot atpūtas vietas īpašniekam. Ja bojājumi ir radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta atbilstoša samaksa atkarībā no zaudējumu apmēra.

 13. Bērni vecuma līdz 18 gadiem var uzturēties kempinga teritorijā vacāku vai pilngadīgas personas atbildībā.

 14. Atrodoties pie un uz ūdens un izmantojot citas atpūtas vietas aktivitātes, katrs  viesis atbild par savu un savu bērnu, uzraugāmo veselību un drošību. Braucot ar laivu, SUP dēli drošības veste ir obligāta. Uzmanību! Kempinga teritorijā Daugava ir ar straumi un sēkļi var mīties ar  bedrēm.

 15. Piekļuve pie Daugavas ar personīgajiem peldlīdzekļiem caur kempinga teritoriju, tikai saskaņojot ar administrāciju. Ievērībai- izmantojot laivu ar motoru- piesargāties no sēkļiem un akmeņiem.

bottom of page